เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.หากเกิดปัญหาเข้าสู่ระบบ (ด่วนที่สุด)    
หากเกิดปัญหาเข้าสู่ระบบ ทำตามขั้นตอนดังนี้
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2557
 2. --นักศึกษาภาคกศ.บป.--ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ด่วนที่สุด)    
--นักศึกษาภาคกศ.บป.--ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2557
 3.--นักศึกษาภาคปกติ--ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ด่วนที่สุด)    
--นักศึกษาภาคปกติ--ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2557
 4.ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา    
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ และสามารถ Download คู่มือการลงทะเบียนได้ที่ เมนูคู่มือ เมื่อ Login เข้าใช้งานระบบแล้ว
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2555
 5.พบปัญหาพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ได้    
กรณีนักศึกษา พบปัญหาพิมพ์เอกสารชำระเงินผ่านธนาคารไม่ได้ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาว์โหลด ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แก้ไขปัญหาโดยการกด Ctrl+ALT ค้างไว้ แล้วจึงกดพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2555
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323