เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.หากเกิดปัญหาเข้าสู่ระบบ (ด่วนที่สุด)    
หากเกิดปัญหาเข้าสู่ระบบ ทำตามขั้นตอนดังนี้
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2557
 2. --นักศึกษาภาคกศ.บป.--ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ด่วนที่สุด)    
--นักศึกษาภาคกศ.บป.--ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2557
 3.--นักศึกษาภาคปกติ--ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ด่วนที่สุด)    
--นักศึกษาภาคปกติ--ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2557
 4.ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)    
ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2557
 5.ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)    
ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2557
 6.ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา    
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ และสามารถ Download คู่มือการลงทะเบียนได้ที่ เมนูคู่มือ เมื่อ Login เข้าใช้งานระบบแล้ว
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2555
 7.พบปัญหาพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ได้    
กรณีนักศึกษา พบปัญหาพิมพ์เอกสารชำระเงินผ่านธนาคารไม่ได้ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาว์โหลด ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แก้ไขปัญหาโดยการกด Ctrl+ALT ค้างไว้ แล้วจึงกดพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2555
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323