เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. รหัส 58 เป็นต้นไป    
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. รหัส 58 เป็นต้นไป Download
ประกาศโดย   สนส.   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2558
 2.โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 58 เป็นต้นไป    
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติรหัส 58 เป็นต้นไป Download
ประกาศโดย   DETPAYAK.WU   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2558
 3.ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา    
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ และสามารถ Download คู่มือการลงทะเบียนได้ที่ เมนูคู่มือ เมื่อ Login เข้าใช้งานระบบแล้ว
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2555
 4.พบปัญหาพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ได้    
กรณีนักศึกษา พบปัญหาพิมพ์เอกสารชำระเงินผ่านธนาคารไม่ได้ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาว์โหลด ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แก้ไขปัญหาโดยการกด Ctrl+ALT ค้างไว้ แล้วจึงกดพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2555
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323