เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บป. (ภาคเรียนที่ 1/2557) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บป. (ภาคเรียนที่ 1/2557) **ให้นักศึกษาพิมพ์ใบประกาศเพื่อยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาที่ขาดสอบ
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2558
 2.ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ (ภาคเรียนที่ 1/2557) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ (ภาคเรียนที่ 1/2557) **ให้นักศึกษาพิมพ์ใบประกาศเพื่อยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาที่ขาดสอบ
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2558
 3.ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2/2557 (ด่วนมาก)    
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่านทางระบบ
นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 30 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2558
นักศึกษาภาคกศ.บป วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558
ชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่านทางธนาคาร
นักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.บป. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558
ชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่านทางมหาวิทยาลัย ณ งานคลัง (พร้อมค่าปรับ/วัน)
นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 9-27 กุมภาพันธ์ 2558
นักศึกษาภาคภาคกศ.บป. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2558
 4.ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา    
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ และสามารถ Download คู่มือการลงทะเบียนได้ที่ เมนูคู่มือ เมื่อ Login เข้าใช้งานระบบแล้ว
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2555
 5.พบปัญหาพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ได้    
กรณีนักศึกษา พบปัญหาพิมพ์เอกสารชำระเงินผ่านธนาคารไม่ได้ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาว์โหลด ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แก้ไขปัญหาโดยการกด Ctrl+ALT ค้างไว้ แล้วจึงกดพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2555
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323