เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE5 มี.ค. 2561 9:00 น.16 มี.ค. 2561 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน5 มี.ค. 2561 9:00 น.16 มี.ค. 2561 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน5 มี.ค. 2561 9:00 น.16 มี.ค. 2561 23:59 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 / มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์19 มี.ค. 2561 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
  -เริ่มการเรียนการสอน26 มี.ค. 2561 8:30 น.26 มี.ค. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา26 มี.ค. 2561 9:00 น.30 มี.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา26 มี.ค. 2561 9:00 น.30 มี.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา26 มี.ค. 2561 9:00 น.30 มี.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา26 มี.ค. 2561 9:00 น.30 มี.ค. 2561 23:59 น.
  -หมดเขตการเปลี่ยนแปลงตารางสอน30 มี.ค. 2561 8:30 น.30 มี.ค. 2561 16:30 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด30 มี.ค. 2561 8:30 น.27 เม.ย. 2561 16:00 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา Online (ได้รับผลการเรียน W)31 มี.ค. 2561 0:01 น.18 พ.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)31 มี.ค. 2561 0:01 น.18 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร2 เม.ย. 2561 8:30 น.5 เม.ย. 2561 16:30 น.
  -ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร2 เม.ย. 2561 8:00 น.5 เม.ย. 2561 16:30 น.
  -คณะส่งรายงานการสอน2 เม.ย. 2561 9:00 น.5 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -หยุดวันจักรี6 เม.ย. 2561 8:00 น.6 เม.ย. 2561 16:30 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด9 เม.ย. 2561 8:30 น.9 เม.ย. 2561 15:30 น.
  -หยุดเทศกาลสงกรานต์13 เม.ย. 2561 8:00 น.16 เม.ย. 2561 16:30 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค23 เม.ย. 2561 8:30 น.27 เม.ย. 2561 16:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา14 พ.ค. 2561 0:01 น.25 พ.ค. 2561 23:59 น.
  -สอนชดเชยวันจักรี21 พ.ค. 2561 8:00 น.21 พ.ค. 2561 16:30 น.
  -สอนชดเชยวันสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย.61)22 พ.ค. 2561 8:00 น.22 พ.ค. 2561 16:30 น.
  -สอนชดเชยวันสงกรานต์ (วันที่ 16 เม.ย.61)23 พ.ค. 2561 8:00 น.23 พ.ค. 2561 16:30 น.
  -วันสุดท้ายของการเรียน23 พ.ค. 2561 8:00 น.23 พ.ค. 2561 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ23 พ.ค. 2561 8:00 น.23 พ.ค. 2561 16:30 น.
  -ช่วงการสอบปลายภาค28 พ.ค. 2561 8:00 น.1 มิ.ย. 2561 16:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค (รายวิชาที่ขาดสอบ)28 พ.ค. 2561 8:00 น.18 มิ.ย. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน29 พ.ค. 2561 6:00 น.12 มิ.ย. 2561 12:00 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา29 พ.ค. 2561 6:30 น.12 มิ.ย. 2561 12:00 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา29 พ.ค. 2561 6:30 น.12 มิ.ย. 2561 12:00 น.
  -วันปิดภาคเรียน2 มิ.ย. 2561 8:00 น.2 มิ.ย. 2561 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 / มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์2 มิ.ย. 2561 8:00 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323